Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Người Chơi Lego. Trang web này được cung cấp và quản lý bởi chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Hãy đảm bảo bạn đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản này trước khi sử dụng trang web.

Điều khoản sử dụng trên website Nguoichoilego.com

Nội dung trên trang web

Trang web Người Chơi Lego cung cấp thông tin và sản phẩm về Lego. Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót hay thiếu sót nào trong thông tin này. Bạn chịu trách nhiệm duy nhất khi sử dụng thông tin trên trang web.

Điều khoản sử dụng

Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến trang web và nội dung của nó thuộc về chúng tôi hoặc các bên sở hữu tương ứng. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

Tài khoản người dùng

Để sử dụng một số tính năng của trang web, bạn có thể cần tạo một tài khoản người dùng. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ ai khác. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho tất cả hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình. Nếu bạn phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép hay không được ủy quyền của tài khoản của mình, hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Hạn chế trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào gây ra trực tiếp hoặc gián tiếp do việc sử dụng trang web này. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về tính khả dụng, độ chính xác hoặc tính hữu ích của nội dung trên trang web.

Liên kết đến trang web bên thứ ba

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc sử dụng liên kết đến các trang web bên thứ ba là tùy ý và có nguy cơ riêng.

Sửa đổi và chấm dứt

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc chức năng nào của nó mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web hoặc bất kỳ phần nào của nó.

Luật áp dụng

Các điều khoản và điều kiện này sẽ tuân thủ theo luật pháp của Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến trang web này sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Đây là các điều khoản và điều kiện mà bạn phải tuân thủ khi sử dụng trang web Người Chơi Lego. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, hãy ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

Back to top button